YARATICI DRAMA

YARATICI DRAMA

YARATICI DRAMA

YARATICI DRAMA 

Canlandırma odaklıdır. Bu odaklanma ise –mış gibi yapmaya, kurguya, spontaniteye (kendiliğindenliğe), daha çok doğaçlamaya ve rol almaya dayalıdır. Çocukların duygu ve düşüncelerini canlandırma eylemlerinde yansıtmaları, doğallığın ve kendiliğindenliğin yaşanması açısından önemlidir. Drama ile çocuklar kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanırlar. Böylece empati kurma becerileri gelişirken hayatı ve insanları anlamlandırması da kolaylaşmış olur. Yaratıcı drama süreci, bireyin kendini geliştirme sürecinde aktif bir öğrenme yöntemi olarak önemli bir yer tutar. Sonuç olarak, yaratıcı drama sürecinde yer alan canlandırma ve yaşayarak öğrenme etkinlikleri, öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamaktadır.

img-bottom