Yabancı Dil

Yabancı Dil

Yabancı Dil

2.nd Grade''Talent Show and Costume Party''


İngilizce öğrenirken eğleniyoruz!
2. sınıf öğrencilerimiz, yetenek şovu ve kostüm partisini birleştirirerek harika bir eğlence ile 1. dönemin finalini yaptılar. Kostümlerini tarif ederken, yeteneklerini sergilenirken İngilizceyi ne kadar güzel kullandıklarını göstererek bizi gururlandırdılar. İngilizce kelime ve bulmaca aktivitelerinden oluşan parkurlarla ise etkinliğimize coşku ve heyecan eklemiş oldular.

We are having fun while learning English!
Our 2nd grade students combined the Talent Show and the Costume Party and made the awesome final of the 1st term. By showing how well they use English while describing their costumes and presenting their talents  the students made us really feel proud of them .The parkours formed with English words and puzzles activities added enthusiasm and excitement to our event.

 ***********************************


1st Grade''Family Party''

1. sınıf öğrencilerimiz için, 1. dönem boyunca İngilizce dersinde öğrendikleri tüm konuları pekiştirmek amacıyla''Family Party'' etkinliği düzenlendi. Öğretmenleri çocuk oldular, öğrenciler anne-baba rollerini üstlendiler. Drama, oyun, resim, el işi aktivitelerin birleştiği etkinlikte çocuklar,  derste öğrendiklerini aktif kullandılar hem de çok eğlendiler.

A "Family Party" event was organized for our 1st-grade students to revise all the topics they had learned in the English lesson during the 1st semester. Their teachers became children, students got the roles of parents. In the activity where drama, games, painting and handicraft activities were combined, the children actively used what they had learned in the lessons and had a lot of fun.*****************************************************


eTwinning PenPal Projesi


 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz ‘’ A Friend to Share ‘’ ismini verdikleri bir proje gerçekleştirmekteler. İspanya ile ortak yürütülen proje, öğrencilerin İngilizceyi kullanarak yazma becerilerini geliştirmelerini aynı zamanda hedef dili kullanarak duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerini amaçlamaktadır. Proje kapsamında öğrencilerimiz ilk mektuplarını yazdılar ve İspanya’daki arkadaşlarına postaladılar. Öğrencilerimiz yıl boyu  devam edecek olan proje süresince Skype üzerinden de görüşmeler gerçekleştireceklerdir.

 

Accompanied with our 3rd and 4th Grade students Private Mürekkep Primary School has just carried out an eTwinning Project called “A Friend to Share”. 2 countries are involved in the Project, seeking after improving kids’ basic literacy skills and their self-awareness and ability to put thoughts and feelings into words by using the target language. In line with this purpose, as a first step, our students have posted their first letters to their Project partner school in Spain. The project will last during the year and in this period our students will also meet with their penpals on Skype.*****************************************************


''London Express'' English competition

 

İngilizce dersini sınıf dışına taşıdık!
6.sınıf öğrencilerimiz ile ‘’ London Express” isimli İngilizce yarışmasını düzenledik.
Öğrenciler, Londra şehrine ulaşmak için İngiltere’deki şehirlerin isimleri taşıyan (Oxford, Cambridge, Liverpool gibi) farklı istasyonlarda kelime bulma, cümle ya da diyalog kurma gibi farklı aktiviteleri tamamlayıp son istasyon olan Londra’ya ulaştılar. Kazanan takım coşku ile alkışlandı. Etkinliğimize konferans salonunda devam ettik. Öğrencilerimiz, dilini öğrendikleri Birleşik Krallık ülkesi ile ilgili İngilizce belgeselleri izleyip kültürel ve coğrafya bilgilerini tazelediler. En sonunda ödül olmazsa olmaz – her iki takım da güzel bir pasta yiyerek etkinliğimizi tamamladılar. Her zaman dediğimiz gibi; Mürekkep Kolejinde İngilizce sadece ders değil, eğlencedir!

We have moved the English lesson out of the classroom!
With our 6th grade students we organized the "London Express" English competition. In order to reach the London city, students had to complete different activities such as finding words, forming sentences or dialogues at different stations bearing the names of cities in England (such as Oxford, Cambridge, Liverpool). The winning team was applauded enthusiastically. We continued our activity in the conference hall. Our students watched English documentaries about the UK and refreshed their cultural and geographical knowledges. In the end, is it possible not to have a prize?! Both teams finished the activity with a delicious cake.
As we usually say, In Murekkep College English is not only a lesson but it is lots of fun!
************************************************************


27 Mart – Dünya Tiyatro Günü!Atatürk’ün söylediği gibi: 

’Sanatsız kalan bir milleti, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’’

Günün önemini belirtmek ve farkındalık yaratmak adına okulumuzun İngilizce bölümü tarafından İlkokul kademisi ile birlikte aktiviteler düzenlenmiştir. 1/A ve 2/A sınıf öğrencileri, tiyatro simgesi olan Komedi ve Trajedi maskeleri kesip boyadılar, pano hazırlıklarına yardımcı oldular,  İngilizce olarak hazırladıkları küçük tiyatro oyunlarını ve şarkılarını birbirine sergilediler.

Öğrencimiz, bu aktiviteler sayesinde hem tiyatro oyuncusu ve seyircisi olma deneyini yaşadılar, hem de çok eğlendiler!


27 March – World Theatre Day!

As Ataturk said: 

‘’ A nation devoid of art and artists can not have a full existence.‘’

In order to emphasize the importance of the day and increase awareness, the English Department of our school organized some activities for the Primary School students. The 1st and 2nd grades students cut and coloured the Comedy and Trajedy theatre  masks, helped with theme board preparations and performed small theatre plays and songs in English to each other.

Thanks to the activities our students had the experience of being a theatre actor and audience and at the same time and they had a great fun!!!*************************************


COSTUME PARTY / MARCH 2021

Hem çok eğlendik hem de İngilizce bol bol pratik yaptık! 

Okulumuzda, 2/A ve 3/A  öğrencimiz ile birlikte harika bir Kıyafet Partisi düzenledik.

İki saatten fazla süren aktivitemiz nasıl geçtiğini farketmedik bile. Kostüm tanıtımları, yetenek şovları, İngilizce şiirler ve tekerlemeler çok eğlenceliydi.  Ardından   İngilizce çeşitli parkurlardan oluşan yarışmalar yapıldı (Kelime bilmece, çarkıfelek, quiz, vb.) Programın son bölümünde yorgunluğu biraz gidermek için kostüm partileri ile ilgili çok komik  İngilizce kısa filmleri izleyip yorumladık. Bu kadar uzun ayrılıktan sonra harika bir motivasyon aktivitesi oldu!

Mürekkep Okullarında İngilizce - dondurma gibi – hem eğlenceli hem de çok keyifli !

********

We had fun and practiced English at the same time!

Together with our 2nd and 3rd Grades we arranged a wonderful Costume Party!

The activity lasted for more than two hours but we really didn’t understand how the time had passed.Costume presentations, talents show, English nursery rhymes .. everything was so entertaining! After that everybody had a great fun taking part in different parkour competitions with word puzzles, wheel of fortune, quizzes, etc. And at the very end tired but happy we watched and discussed some short English cartoons abour Costume Parties.After such a long separation from school It has been really a great motivational activity.

In Murekkep School English is like ice-cream – both enjoyment and fun!!!!


 


*****************************************************

8th March - International women's day!************************************************


2020-2021 ACADEMİC YEAR HAS STARTED !!!

*************************************************

1st Grade Class Presentations - 12.01.2020
1.sınıf INGILIZCE PORTFOLYO SUNUMLARI

 İki dilde sürdürdüğümüz eğitim sürecimiz meyvelerini veriyor! .
1. sınıf öğrencilerimizin portfolyo sunumunda İngilizce anlama ve konuşma becerilerinin gelişimine veli katılımıyla şahit olduk.
Cümle kalıpları, yardımcı fiil (am/is/are) kullanımları, sosyal yaşam ve kişisel bakım kuralları, sayılar, geometrik şekiller, vücut parçaları, drama etkinliği içindeki dil becerisi gelişimleri, yer/yön ifadelerini kullanma, kendini ve ailesini tanıtma becerilerini bir dilin doğal akışında rahatlıkla yansıttılar!***************************************


Academic and General Culture Competition in English - January 2020

İngilizce Akademik ve Genel Kültür Yarışması - Ocak 2020

Öğrencilerimiz Cambridge University yayınlarının eğitim programları takip edilerek yetiştirilmektedir. Bir dönem boyunca derslerde elde ettikleri gerek konuşma dili, gerek akademik dil, gerekse de konu alanı içinde yer alan genel kültür unsurlarını edinmeleri bakımından hem öğretici hem eğlendirici hem de heyecanlı bir etkinlikle bizlere sundular.


******************************************************************

MUREKKEP ENGLISH CLUB ROLE PLAY (Visiting Starbucks) Ekim 2019
İngilizce kulübümüz hiç sıkılmıyor ☺️ "İngilizceyi yaşayarak öğreniyoruz" programımız dahilinde kulüp öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte bir gezi gerçekleştirdiler.

******************************************************************

Visiting Updown House - Ters Ev Gezisi - Ekim 2019

4.ve 5.sınıflar ingilizce öğretmenleri eşliğinde Kundu'da bulunan Ters Ev'e gittiler. İngilizce derslerinde bu hafta öğrendikleri My House - Benim Evim konusunu eğlenceli ve komik bir şeklinde pekiştirdiler.**********************************

Mürekkep Okulları, bir özel okuldan beklenen yabancı dil gelişimini; dil becerilerinin tümüne (speaking, reading, listening, writing) yayarak bireyin sadece gramer ve kağıt kalem üzerinden değil dili yaşamına katabileceği bir yaklaşımı benimsemektedir. 

Bu sayede dil öğreniminin bir bütün olarak gözlemlenip öğrencinin tüm ihtiyaçlarının göz önünde bulundurarak yapılandırıldığı eğitim programlarımız çerçevesinde öğrencilerimize duyarak, anlayarak, konuşarak, yazarak kazanma olanağını sunmaktayız. Bu da velilerimizin özel okul tercih etme gerekçelerinden birisini karşılamalarını sağlamaktadır.

Kurumumuzda öğrencilerimizin ikinci dile hakim olması iki bölümde incelenmektedir: konuşmadaki yabancı dil becerileri, eğitiminde yabancı dil becerisi. Yabancı Diller diğer derslerdeki bilgilerin öğrenilmesiyle benzer özellikler göstermektedir. Mürekkep Koleji disiplinler arası yaklaşımı özel bir okuldan beklenecek şekliyle öğrencilerine sunmaktadır.

Çocukların ana dil seviyeleri, sonradan öğrendikleri yabancı dil seviyesinin nasıl olduğunu ispatlar. Bir de yabancı dili ayrı bir yabancı dil gibi değil de anadilleri ile olan münasebetine göz önünde bulundurarak öğretmek gerekmektedir. Mürekkep Kolejinde Türkçe eğitimi sürecinde konular yabancı dildeki benzerlikler de ele alınarak sunulmaktadır.

Öğrencilerin beşinci sınıftan altıncı sınıf sonuna kadar geçirdiği süre yabancı dil öğrenimi için en faydalı dönemdir. Özel okul olmasının yanında özelliği olan bir okul da olmak isteyen Mürekkep Koleji 5. ve 6. sınıf seviyesini İngilizce ve Almanca öğretiminde çok önemsemektedir. 

Biliriz ki konuşulamayan bir dilin yaşamımızda hükmü yoktur. Biliyoruz ki özel okul tercihi yapmış ve Mürekkep Kolejli olmaya karar vermiş bir aile çocuklarının yabancı dili sadece bilmesini değil konuşmasını da beklemektedir. Tüm sınıf seviyelerinde İngilizce dersi haftada 10 saat uygulanacak olup Almanca,  seçmeli olmak kaydıyla haftada 2 saat olarak programımızda yer alacaktır. Mürekkep Kolejinde İngilizce dersleri Türk ve yabancı öğretmenlerin iş birliğinde gerçekleştirilmektedir.

 ****************************************

Again letters from Italian friends! April 2019


21/02/2019 tarihinde İtalya'daki mektup arkadaşlarımıza mektuplarını yolladık:
Okulumuzda ezberlenenlerin kağıt kalemle değerlendirildiği bir dil yaklaşımı yerine konuşulan, eğlenilen ve mantığı kavranan bir modeli yeğliyor ve etkinliklere yer veriyoruz:

********************************************

İngilizce bölümümüz tarafından 5.ve 6.sınıflar için spor salonumuzda "London Express" isimli bir yarışma düzenlendi. Londra'ya ulaşmak için takımların Liverpool, Oxford, Cambridge gibi şehirlerden geçmesi gerekirdi ve her şehrin istasyonunda yarışmacıların tabii ki İngilizce olarak kelime bulma, cümle kurma yada dialog kurma gibi görevlerini tamamları gerekirdi. Hem yarıştık hem de eğlendik. Sonunda zaferleri çikolatalarla kutladık.
img-bottom