P4C ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

P4C ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

P4C ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

P4C-NEDİR?

 

P4C uygulamalarının 4 C 'si; Critical (Eleştirel), Creative (Yaratıcı), Collaborative (İşbirliğine Dayalı), Caring (Özen Gösteren ) kavramlarından oluşmaktadır.

 

P4C-NASIL ORTAYA ÇIKTI?

 

Çocuklar için Felsefe'nin pedagojik temeli, düşünsel becerilerin çocukluk döneminde kazanılması gerektiğini savunan Matthew Lipman tarafından 1960'larda Amerika'da atıldı.

 

P4C'nin amacı çocukların eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Çocuklukta varolan merak ve soruşturma yetisinin kaybolmadan canli tutulmasıdır. Sokratik diyalog yöntemine dayanan P4C, ezberci eğitim sistemine karşı bir reform olarak geliştirilmiştir.

 

1974 yılında Montclair State Üniversitesi'nde Institute for the Advancement of Philosophy for Children adlı enstitüyü kurar.

 

Dünya'da 50 yıldır var olan P4C pedagojisi Türkiye'de hızla yayılmaktadır. Okul öncesinden orta öğretime kadar uzanan uluslararası bir ders programı haline gelmiştir. İngiltere'de yaklaşık 3000 okulda ders olarak uygulanmaktadır.

 

"Başladığınızdan daha fazla soru ile bitireceksiniz."

 

Matthew Lipman

 

P4C-NASIL UYGULANIR?

 

Öğrenci merkezli P4C uygulamalarında öğretmen rehberlik eden bir kolaylaştırıcı rolündedir, öğrencilerle birlikte çember oluşturarak eğitimini gerçekleştirir.

 

ÇEMBER:

 

 Katılımcıların bir çember etrafında oturmalarının nedeni herkesin birbirini görebilmesini sağlamaktır.


UYARAN:

 

Arka planında felsefi bir sorun barındırması gerekir. Gerçek yaşamı deneyimlettiren uyaranlar değerlerin ve erdemlerin değişmesini sağlar. Katılımcıların bilginin pasif alıcısı değil, aktif üreticisi olmalarını sağlar. Katılımcıların içlerindeki çelişkili durumlarla doğru düşünüp akıl yürütmelerini sağlar.

 


TEMEL SORUN:

 

Paylaşılan uyaran içerisindeki temel felsefi soruna ulaşmak için iki yol seçilebilir. 1. Uyaran içindeki felsefi soruyu katılımcıların oluşturması 2. Uyaran içindeki felsefi sorunun önceden kolaylaştırıcı tarafından belirlenmesi

 

DİYALOG VE SORUŞTURMA:

 

P4C ilhamını Sokratik yöntemden alır. Sokrates tarafından ortaya atılan bu yöntemin temeli sorular sorarak karşı tarafın düşündürtülmesi ve bilginin doğurtulmasına dayanır. Sokratik yöntem özellikle somut deneyimlerle desteklendiğinden çocuklarla felsefe yapmak için ideal bir yöntemdir. Kolaylaştırıcı uygun sorular sorarak katılımcıları yönlendirmeli ve düşüncelerini açık bir şekilde ifade etmelerini sağlamalıdır. Kolaylaştırıcı şu tür sorularla süreci yönlendirebilir.

 

1. Bu konudaki düşüncen nedir?

 

2. Söylenenlere katılıyor musun?

 

3. Böyle söylemenin nedeni nedir?

 

4. Neden bu görüşe katılıyorsun/katılmıyorsun?

 

5. Kullandığın bu terimi nasıl tanımlarsın?

 

6. Bu ifadeyle ne demek istedin?

 

DEĞERLENDİRME

 

Yapılan soruşturmanın değerlendirildiği aşamadır. Değerlendirme yapılırken aşağıdaki sorular destekleyici olur.

 

1. Soru ilgi çekici miydi?

2. Soruşturma sırasında hangi kavramlar ortaya çıktı, ne gibi açılımlar oldu?

3. Hangi açılımlar soruşturmanın ilerlemesine yardımcı oldu?

4. Hangi açılımlar soruşturmadan uzaklaştırdı? 5. Hoşunuza gitmeyen bir şey oldu mu?

6. Soruşturmanın iyileştirilmesi gereken bir yeri var mıydı?


img-bottom